Služby jeslí
dětské skupiny 18m.-3 roky

Pro školní rok 2023​/​2024​ (ceny od ledna 2024)

Program

měsíčně

5 dní

5000 Kč

3 dny

po sobě jdoucí dny (po+út+st nebo st+čt+pá)

4700 Kč

2 dny

po sobě jdoucí dny (po+út nebo čt+pá)

4200 Kč


Platební podmínky

 • Zápisový poplatek 2000 Kč je splatný do 14 dnů od podpisu smlouvy o docházce. Tento poplatek je nevratný.
 • Platba za první měsíc docházky je splatná do 14 dní od podpisu smlouvy
 • Běžné měsíční platby probíhají vždy do 15. dne předchozího měsíce.
 • DS může být dle organizace roku v některých dnech uzavřena. Platby se při tomto plánovaném uzavření v období září-červen nijak nekrátí. Platba za službu se také nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Pravidla při dlouhodobé absenci dítěte jsou sjednána v písemné dohodě s rodiči dítěte.
 • Letní prázdniny: provoz bude upřesněn. Platba probíhá pouze za uskutečněnou docházku.
 • Provozovatel si vyhrazuje změnu ceníku vždy od 1. ledna, kdy se změní vládní vyhláškou maximální výše příspěvku rodičů. Zvýšení horní hranice příspěvku je navázáno na inflaci.

Školné ve třídách 3-6 let

Pro školní rok 2023​/​2024​

Plná docházka

Sleva pro sourozence (2. dítě) 10 % ze školného (vždy z nižší ceny služby).

8690 Kč/měsíc

Platební podmínky

 • Zápisový poplatek 2000 Kč je splatný do 14 dnů od podpisu smlouvy o docházce. Tento poplatek je nevratný.
 • Rezervační záloha ve výši dvou měsíčních plateb (platí se při uzavření smlouvy a budou z ní uhrazeny poslední řádné platby nebo bude na konci doch. vrácena)
 • MŠ může být dle organizace školního roku v některých dnech uzavřena. Platby se při tomto plánovaném uzavření nijak nekrátí. Školkovné se také nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Pravidla při dlouhodobé absenci dítěte jsou sjednána v písemné dohodě s rodiči dítěte.
 • Letní prázdniny: provoz bude upřesněn. Platba probíhá pouze za uskutečněnou docházku.

V případě, že je v dětské skupině nebo mateřské škole umístěno dítě zaměstnance provozovatele, bude cena stanovena v rámci vnitřního organizačního předpisu. V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Stravné

Dopolední svačina

20 Kč/den

Oběd

70 Kč/den

Odpolední svačina

20 Kč/den

Platební podmínky

 • Platby za stravu se provádějí převodem na účet na základě faktury, kterou zasíláme po uplynutí každého měsíce, kdy se dítě stravovalo (strava se platí zpětně).