Náš přístup

Musíme si uvědomit, že sloužíme-li dětem, sloužíme životu.
~ Maria Montessori ~

Milujeme práci s dětmi a baví nás také práce s dospělými, kteří se chtějí dozvědět více o pedagogice Marie Montessori. 

Na Montessori pedagogice oceňujeme to, jak je nadčasová, ucelená, propojená a jak bere ohled na děti a jejich potřeby. A hlavně jak v praxi funguje, dětem prospívá a my s nadšením sledujeme jejich pokroky. 

Cítíme pokoru a vděčnost, že můžeme být u formování osobnosti člověka a snažíme se pomoci dětem, aby z nich vyrostly spokojené a vyrovnané osobnosti, které budou v životě vědět, co a jak...

Zkušenosti i neustálá touha se zlepšovat

Ucelený vzdělávací program

Začít můžete spolu s dítětem v Montessori klubu, máme samostatné skupiny batolat a provázaný vzdělávací program v mateřských školách. Vše je přizpůsobeno vývojovým potřebám dětí.

Zkušené průvodkyně

Máme stabilní tým pozitivně naladěných a vzdělaných průvodkyň. Všichni pedagogové i chůvy mají vzdělání v Montessori pro věkovou oblast, se kterou pracují. 

Montessori děláme s láskou

Montessori je naše poslání. Této pedagogice věříme, dává nám smysl svou uceleností, logičností a vědeckým základem.


Pracujeme na sobě

Intenzivně na sobě pracujeme a stále se vzděláváme. Máme systém supervizí, mentoringu a metodické podpory, kterou nám poskytuje Montessori psycholožka a průvodkyně Dita Dlouhá.

Angličtina

V obou MŠ se vzděláváme také v angličtině. V kladenské pobočce působí rodilá mluvčí.


Vlastní kuchyně

Záleží nám na kvalitě a pestrosti stravy, proto máme vlastní školní jídelnu-vývařovnu, která vás přesvědčí, že i podle předpisů se dá skvěle vařit.


Spolupracujeme

Podporu pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření nebo dětmi s mimořádným nadáním řešíme s PPP STEP Kladno. Spolupracujeme se základními školami Montessori v Kladně (ZŠ Norská a ZŠ Slaný, pob. Kladno).

Oceňují nás rodiče i ČŠI

Ověřujeme, že to děláme dobře. Máme krásnou zpětnou vazbu od rodičů i ze základních škol, kam naše děti přecházejí. Výborně nás hodnotí také Česká školní inspekce.


Zvládnutý rozvoj

Řešíme procesy a neustále ladíme vnitřní pravidla našeho fungování, vedení se vzdělává ve školském managementu a leadershipu. Jako neziskovka se snažíme co nejvíc věcí mít pod kontrolou. 

Na čem si zakládáme

  • Provázíme děti s péčí, láskou a respektem po jejich vlastní cestě v souladu s Montessori principy.
  • Připravujeme děti na život a pomáháme jim rozvíjet jejich přirozený potenciál.
  • Známe vývojové potřeby dětí, ale rozumíme také potřebám rodičů.

respekt & tolerance

porozumění

smysluplnost & naplnění

péče o komunitu

rozvoj jedince & jedinečnost

důvěra, úcta & zdvořilost

svoboda & zodpovědnost

harmonický rozvoj

klid a mír

jemnost & lidskost

objevování

bezpečí

Montessori pedagogika pomáhá dítěti stát se nezávislým, sebevědomým, tvořivým, aktivním, svobodným i zodpovědným, empatickým a tolerantním člověkem. Dítě se učí samostatně se rozhodovat a rozvíjí svůj potenciál vlastním způsobem.

Naše vize

Do budoucna bychom své vzdělávací portfolio doplnili o mezigenerační účení - propojení předškolního vzdělávání a práci se seniory.

Jak šel čas

2010

Petra Líbová přichází s iniciativou založení Montessori klubu. V Kladně tehdy žádná podobná nabídka nebyla. Své první Montessori krůčky s námi absolvovaly i naše vlastní děti.

2015

Od března provozujeme mateřskou školu v Kladně (Zelená školka). Ta je od 1. 1. 2017 zapsaná ve školském rejstříku.


2016

Od září 2016 se naše mozaika aktivit rozrůstá o dětské skupiny Montessori jesle


2018

Otevíráme třetí třídu jeslí – dětskou skupinu.


2019

V září 2019 otevíráme novou pobočku naší mateřské školy v Hostouni (okr. Kladno).


2022

Od září provozujeme vlastní školní kuchyni.

Naše školky, jesle a klub

Montessori MŠ Kladno – Zelená školka

Obránců míru 2666, Kladno

Jednotřídní Montessori mateřská škola s kapacitou 28 dětí a 4 průvodkyněmi. Probíhá zde denní komunikace v angličtině.

Montessori DS Kladno-Ostrovec

Ant. Suchého 2310, Kladno

Montessori dětská skupina s kapacitou 12 dětí a 3 průvodkyněmi. Do programu je zařazena angličtina.


Montessori dětské skupiny – jesle

Ant. Suchého 2310, Kladno

Dvě třídy – každá s kapacitou 12 dětí a 2 průvodkyněmi. Připravené Montessori prostředí pro děti od 18 měsíců do 3 let.

Montessori klub

Ant. Suchého 2310, Kladno

Prostor pro setkávání skupin dětí s rodiči.