Zelená školka

mateřská škola Kladno-Kročehlavy

Předškolní vzdělávání s akreditací MŠMT v Kladně
Montessori připravené prostředí pro děti od 3 do 7 let


Obránců míru 2666, Kladno (mapa »)

provozní doba 7:00–17:00


Co u nás čekat

 • 1 třída o kapacitě 28 dětí
 • připravené prostředí a práce dle principů Montessori pedagogiky
 • skvělé, kvalifikované a motivované průvodkyně, které se neustále vzdělávají a milují svou práci
 • individuální přístup k dětem, podrobné záznamy pro rodiče
 • angličtina s rodilou mluvčí na denní bázi, jako přirozená součást školkových aktivit
 • dostatečný čas na volný pohyb venku, vedeme děti k environmentálnímu cítění a lásce k přírodě
 • vlídný a respektující přístup k dětem
 • stravování zajištěné vlastní kuchyní: pestré a respektující specifické požadavky (více informací)
 • zvládáme to i s dětmi s jiným rodným jazykem
 • kvalitní příprava pro základní školu
 • úzce spolupracujeme s rodiči

Máte zájem? Podívejte se na podrobnosti ke dnům otevřených dveří a zápisu

Jak to u nás vypadá

V naší MŠ se zabýváme vzděláváním dětí v souladu s pedagogikou Marie Montessori.

Respektujeme přirozený výběr dítěte – čím se bude zabývat – a v tom ho podporujeme. Klademe důraz na ukotvení v reálných aktivitách péče o sebe, své okolí a lidi v něm.

Umožňujeme dětem zkoumat přírodu a její zákonitosti, pracovat s reálným nářadím, učíme děti polytechnickým dovednostem. Prostředí třídy je připravené pro smyslové zkoumání, učení se matematiky, mateřského jazyka a oblasti Poznáváme svět (zahrnuje základy přírodních věd) podle standardů Montessori pedagogiky. Umožňujeme dětem zažít tvořivé sebevyjádření nabídkou výtvarných aktivit.

Klademe velký důraz na sociální dovednosti dětí, přistupujeme k nim s respektem a partnersky. Součástí Montessori pedagogiky je také výchova k míru. Pracujeme s dětmi také v angličtině.

Řekli o nás

"Naše milé báječné ženy za Zelené školky,
dva roky ve školce a nějaký ten navíc v klubíku utekly jako voda, máme nastávající školačku a musíme se s vámi všemi rozloučit. Chci Vám všem i ostatním členkám týmu poděkovat za svělé zázemí.
Ráchelka odchází díky podnětnému prostředí a citlivému provázení nejen jako skoro čtenářka a písařka a nadšená počtářka, ale hlavně jako človíček natěšený na další poznávání světa kolem sebe. 
Děkujeme, když počítám i čas, kdy u Vás byl Metůdek, prožili jsme s Vámi krásných 5 let!
Máme Vás rádi a bude se nám stýskat."

"Zelená školka pro nás byla a je velký dar! Pro mě jako mámu bylo velmi uklidňující, když jsem viděla, s jakým respektem, vlídností a trpělivostí k dětem průvodkyně přistupují. K celému personálu jsem měla od začátku plnou důvěru. Byla jsem velmi vděčná, že během adaptačního období, kdy se dětem do školky ještě moc nechtělo, byly všechny průvodkyně podpůrné jak pro děti, tak pro nás rodiče. Děti se zde krásně adaptovaly, našly si kamarády a oblíbily si průvodkyně. Když vznikly konflikty mezi dětmi, tak byly průvodkyně vždy podporující, řešily situaci jak s námi rodiči, tak přímo s dětmi a podporovaly je v konstruktivním přístupu. Velmi oceňuji, že školka s dětmi vyráží i mimo školku – bruslení, lanové centrum, divadlo. Zelenou školku podporuji za nejlepší možný start pro vzdělávání dětí. Mrzí mě jen, že nemá pokračování v podobě školy. "

"Dear Teachers,
I would like to thank you from the bottom of my heart for the support you have provided to Joel and Zoe during their time in the kindergarten.
Joel and Zoe went through a difficult period during their time in kindergarten and It could have been much more difficult for them without your support.
Both children trust you very much and so they could share openly their thoughts and more importantly their worries. I know you have also been there to listen to them and help them the best you could. I thank you very very much for that."

Praktické otázky

Kolik se platí?

8.690 Kč/měsíc

Sleva pro sourozence (2. dítě) 10 % ze školného (vždy z nižší ceny služby).

Školné se platí měsíčně za období září–červen (tj. 10 měsíců), v období letních prázdnin (červenec, srpen) probíhá úhrada dle skutečné docházky dítěte.

Jak je to se stravováním?

Kvalitě stravy věnujeme zvláštní péči, vaříme proto ve vlastní školní jídelně-vývařovně. Plníme výživovou normu pro děti v MŠ tzv. spotřební koš. Umíme si poradit s potravinovými intolerancemi. Více o naší jídelně »

Využíváme výpěstky ze školní zahrady – ovoce, zeleninu, bylinky... Preferujeme BIO a lokální potraviny. Nepoužíváme žádná dochucovadla. Rádi bychom zístrali certifikát Zdravé školní jídelny.

Zároveň vedeme dětí k samostatnosti, aby se samy rozhodly, kdy mají žízeň nebo hlad/chuť na svačinu. Vše je také přizpůsobeno tomu, aby se mohly samy obsloužit – nalít pití, vybrat si z nabízené svačiny, namazat chléb, nakrájet ovoce a zeleninu a podobně, jídlo si naložit na talíř a odnést ke stolu a zas ho po sobě uklidit. Obědváme všichni ve stejný čas (kolem poledne, dle dovozu jídla). Děti si samy prostírají a odnášejí a umývají po sobě použité nádobí. Mohou si samy nalít polévku.

Co musí dítě umět před nástupem do školky?

 • Dítě by nemělo mít plenky, dudlík, ani jiné "závislosti".
 • Mělo by se umět základně obléknout. Na vylepšování pracujeme pak společně.
 • Mělo by umět samostatně jíst alespoň lžící a vidličkou.
 • Mělo by být schopné ujít cca 2 km.

Máte dvě školky, jaký je v nich rozdíl?

Pokusíme se o charakteristiku, ideálně se ale přijďte podívat.

Ve výši školného ani otevírací době rozdíl není.


MONTESSORI MŠ KLADNO

 • v provozu od 2015
 • kapacita 28 dětí
 • 4 průvodkyně, jedna z nich komunikuje s dětmi anglicky
 • školka v sídlištní zástavbě s přilehlou malou, ale funkční přírodní zahradou
 • les, rybník a potůček je nedaleko
 • plně vybavená pomůckami Montessori
 • dobrá dostupnost veřejnou dopravou


MONTESSORI DS KLADNO

 • v provozu od září 2024
 • kapacita 12 dětí
 • 3 průvodkyně (do programu jsou zařazovány také pomůcky a činnosti v angličtině)
 • les je nedaleko, dvorek je vybaven pro hry dětí
 • plně vybavená pomůckami Montessori
 • dobrá dostupnost veřejnou dopravou

Jak vypadá výuka angličtiny v MŠ Kladno?

Jedna z průvodkyň v Zelené školce v Kladně, Judith Osweto, je v rodilá mluvčí anglického jazyka.

 • Stará se jednak o jazykové pomůcky (máme k dispozici pomůcky pro rozvoj jazyka jak v českém, tak anglickém jazyce).
 • Komunikuje s dětmi ve všech činnostech anglicky (česky Judith rozumí i mluví) – od běžných činností jako je jídlo, oblékání po lekce se všemi Montessori pomůckami.
 • Využíváme tak u dětí naplno senzitivní fázi na jazyk. Děti se s druhým jazykem setkají v naprosto přirozené podobě. Tento typ učení odpovídá Montessori přístupu.

Tým MŠ Kladno

Ing. Anna Störzerová

vedoucí průvodkyně

Judith Osweto

anglická průvodkyně

Anna Benešová

průvodkyně

Romana Rybářová

průvodkyně

Mgr. Petra Krulišová

průvodkyně

Antonina Ostapyuk

hospodyně

Máte zájem? Podívejte se na podrobnosti ke dnům otevřených dveří a zápisu

Identifikační údaje školy

název: Montessori mateřská škola a klub Kladno

zřizovatel: Montessori mateřská škola a klub Kladno, z. s. se sídlem V. Burgra 136, Kladno, IČ: 03974936

Zřizovatel provozuje mateřskou školu a školní jídelnu-výdejnu na adrese Obránců míru 2666, Kladno (kapacita 28 dětí) a Pod Kostelem 56, Hostouň u Kladna (kapacita 18 dětí).

Resortní identifikátor (RED_IZO): 691009945

Ředitelka: Petra Líbová

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby.


Projekty

Naše mateřská škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 430 008,- Kč hradíme následující aktivity:

 • Školní asistent MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Název projektu: Šablony IV – MŠ Montessori Kladno

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001421

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024